Malvik i Fokus

Gå til innhold

Hovedmeny

Om oss


  LIONSKLUBBENE I MALVIK
LIONS CLUB MALVIK OG LIONS CLUB MALVIK  SAXEDATTER


Lions er gode venner som hjelper andre
Lions dekker ulike behov i lokalsamfunn over hele verden. Vi er representert i over 200 land og har 1,35 millioner medlemmer. I Norge har Lions over 12 000 medlemmer fordelt på 480 klubber og vi deler alle en felles tanke – samfunnet er hva vi selv gjør det til.
Vi gir 100 prosent. De mest sentrale målgruppene for vårt hjelpearbeid er eldre, barn og ungdom, og funksjonshemmede. Alle pengene vi samler inn går direkte til hjelpeaktivitetene. Den daglige driften i selve klubben dekkes av medlemskontingenten.
Lions er der hvor du bor. Det hjelper godt å være til stede og vise at man bryr seg. Vi arrangerer fester og skaper liv og røre på eldresentre, tar funksjonshemmede med på utflukter, arrangerer internasjonale leire for ungdom og har langsiktige programmer mot mobbing og rusmisbruk.  Andre viktige tiltak er Lions Førerhundskole og innsamlingsaksjonene Lions Røde Fjær og Lions Tulipanaksjon.
Lions hjelper de som trenger det. Det anslås i dag at det er 37 millioner blinde i verden. Med enkle og rimelige tiltak kan man redde synet til 75 prosent av dem. Lions Norge har sammen med Norad finansiert øyehelseprosjekter i Uganda, Malawi og Zambia. I tillegg borer vi brønner og bygger skoler. Lions har også gitt vesentlige økonomiske bidrag etter jordskjelvkatastrofene i Haiti og Japan.
Vi er som folk flest Vi har møter en gang i måneden hvor vi planlegger aktiviteter, hører på foredrag som gir oss nye impulser, har diskusjoner og sosialt samvær.
I Malvik kommune har vi to lionsklubber. Herreklubben Lions Club Malvik som ble etablert i april 1977 og dameklubben Lions Club Malvik/Saxedatter som ble stiftet i desember 1996.
Herreklubben har i dag knapt 20 medlemmer. Det er medlemsmøte den første tirsdag i hver måned. Møtene varer som regel fra kl. 19.00 til ca. kl. 22.00.
Det er nesten 30 medlemmer i dameklubben. De har sine møter hver tredje tirsdag hver måned.
Av og til har klubbene møter sammen og deltar i felles aktiviteter.
Lions verdigrunnlag eller felles filosofi er nedfelt i Lions mål og veien dit finner vi nedfelt i Lions etiske norm.
For å kunne fortsette vårt humanitære arbeid i kommunen trenger vi nye medlemmer. Et medlemskap innebærer aktivt engasjement for å hjelpe andre og det gir muligheter for personlig ut vikling og inspirasjon i et miljø preget av vennskap og entusiasme.
Samarbeid med Jøssåsen Landsby.  
LC Malvik har hatt stor glede av å samarbeide med Jøssåsen Landsby i Mostadmarka.
Vi har arrangert ulike dugnader og har i mange år hatt to hovedarrangementer der sammen med beboere og medarbeidere. Vår klubb lager diplomer til deltagerne og vi serveres pølser som sponses av prixbutikkene i Hommelvik og på Vikhammer. Premiene sponses av Nidar sjokoladefabrikk som er mer enn raus med ulike typer «sjokolade og annet smågodt«.                                                      Et av arrangementene er rundt påsketider og er «ski og sparkdag» Første tirsdag i juni er det» natursti «. Siste år deltok også medlemmer fra Malvik Helsesportlag og det var på alle måter så populært at det vil vi fortsette med.
Tur med eldre. Hvert år arrangerer vi en tur sammen med hjemmehjelptjenesten i Malvik kommune. Deltagere er stort sett beboere ved Malvik sykehjem som ikke så lett kommer seg ut på utflukt da de bl.a. er avhengige av rullestol eller andre hjelpemidler for å kunne bevege seg. Turen gjennomføres med buss til et utfluktssted hvor det serveres middag og kaffe.
Blomsterhilsen til jul. Sammen med hjemmesykepleien deler vi ut en blomsterhilsen til mange eldre i kommunen. Dette er godt mottatt hos de som ikke har bare spennende og innholdsrike hverdager.

Forebyggende arbeid innen rusmiljøet
Tulipanaksjonen.
Damekubben deltar hvert år i Lions tulipanaksjon. Dette er et nasjonalt arrangement som foregår på samme dag i hele Norge. Her samles det inn penger for å gi bidrag til kampen mot bruk av rusmidler, spesielt i ungdomsmiljøer. Giverne får som takk for bidraget en bukett tulipaner.
Dette er mitt valg. Lions har utarbeidet et materiale for bruk i skoler og barnehager for å hjelpe ungdommer til å ta et aktivt valg imot rus og mobbing.
Dette er et skriftlig materiale (klassesett mm) som brukes aktivt i undervisningen på skolene i Malvik. Både lærere og andre er blitt lært opp i bruk av materialet ved å delta i et kurs. Kursene og materialet bekostes av Lions

 
Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen